-21%
130.000
-16%
160.000
-18%
135.000
-18%
135.000
-11%

THIẾT BỊ VỆ SINH

Tiểu nam Minh Long MI-01TN

195.000

THIẾT BỊ ĐIỆN

Thiết bị điện

-40%
300.000
-27%
920.000
-11%

THIẾT BỊ VỆ SINH

Tiểu nam Minh Long MI-01TN

195.000

THIẾT BỊ ĐIỆN

Thiết bị điện

-40%
300.000
-27%
920.000

1 SƠN NƯỚC

-24%
715.000
-10%
-24%
350.000
-16%
-26%
250.000
-14%
775.000
-24%
480.000
-40%
450.000

2 GẠCH ỐP LÁT

-21%
130.000
-16%
160.000
-18%
135.000
-18%
135.000
-18%
135.000
-18%
135.000
-18%
135.000
-24%
95.000

3 thiết bị vệ sinh

-42%

THIẾT BỊ VỆ SINH

BÀN CẦU V-SMART V91

26.500.000
-19%

THIẾT BỊ VỆ SINH

Bộ cấp tiểu nam nhấn hơi

210.000
-11%

THIẾT BỊ VỆ SINH

Tiểu nam Minh Long MI-01TN

195.000
-42%

THIẾT BỊ VỆ SINH

Bồn Cầu Viglacera VT18M

1.720.000
-26%
2.910.000
-23%
2.700.000
-30%
2.450.000
-15%
2.200.000

4 thiết bị điện

THIẾT BỊ ĐIỆN

Thiết bị điện

5 BỒN NƯỚC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

-22%

BỒN NƯỚC NĂNG LƯƠNG MẶT TRỜI

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 300L

15.200.000
-40%

BỒN NƯỚC NĂNG LƯƠNG MẶT TRỜI

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 250L

9.210.300
-34%

BỒN NƯỚC NĂNG LƯƠNG MẶT TRỜI

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 215L

8.903.000
-39%

BỒN NƯỚC NĂNG LƯƠNG MẶT TRỜI

Máy năng lượng mặt trời ĐT 180L

7.630.000
-34%

BỒN NƯỚC NĂNG LƯƠNG MẶT TRỜI

Máy năng lượng mặt trời ĐT 160L

6.900.000
-32%

BỒN NƯỚC NĂNG LƯƠNG MẶT TRỜI

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 130L

6.400.000
-23%

BỒN NƯỚC NĂNG LƯƠNG MẶT TRỜI

Bồn nước inox Đại Thành 2000l nằm

5.895.000
-22%

BỒN NƯỚC NĂNG LƯƠNG MẶT TRỜI

Bồn nước inox Đại Thành 2000l đứng

5.780.000

6 chống thấm

-19%

CHỐNG THẤM

SIKAPROOF MEMBRANE 6kg

420.000
-19%

CHỐNG THẤM

SIKAPROOF MEMBRANE 18KG

1.100.000
-52%
890.000
-30%
1.850.000
-33%
380.000
-29%
370.000
-37%
1.750.000
-4%
1.380.000

7 ỐNG NHỰA PVC

ỐNG NHỰA PVC

Ống nhựa Bình Minh

8 ỐNG HÀN NHIỆT PPR

ỐNG HÀN NIỆT PPR

Ông hàn nhiệt PPR Dekko 25

Các thương hiệu